Държавните горски стопанства от СЗДП Враца започнаха ежегодното есенно залесяване с топола. Традиционната залесителна кампания на топола в края на годината е в своята гореща фаза
https://cvete.eu/szdp-vratsa-zapochnaha-ezhegodnoto-esenno-zalesyavane-s-topola/
 

comments (0)

, Bulgaria

38 more from cvety