היום אם תתבוננו סביב, תראו יותר חלונות עץ, מאשר חלונות בעלי חומר גלם אחר. חזות הבית תהיה אחרת ומעוצבת יותר, כאשר יותקנו בו חלונות המיוצרים מעץ וכן, תריסים מעץ.

https://peledwood.blogspot.com/2019/10/blog-post.html
 

comments (0)

161 more from peledwood