רבים בוחרים להתקין תריסי גלילה היות והם יכולים ליצור הצללה מלאה וכוון מדויק של אור טבעי המגיע מחוץ לבית בשעות היום והצהריים.

https://issuu.com/peledwood/docs/____________________________________________
 

comments (0)

161 more from peledwood