nhưng thay vì một nền tảng, bạn nhận được các riser có thể điều chỉnh có chiều cao khác nhau. Ví dụ: bạn có thể đặt màn hình ngang tầm mắt trong khi bạn có thể đặt bàn phím ở độ cao nhỏ hơn. Mặc dù tên của chúng, nhiều riser máy tính để bàn có chiều cao cố định có chiều cao có thể điều chỉnh, nhưng giống như bàn đứng có chiều cao cố định, bạn sẽ cần một loạt các công cụ để tăng hoặc giảm chiều cao. https://bit.ly/2xqDRlG
 

comments (0)

0 more from ducduc1108