باشگاه تیراندازی در GTA5
داخل این گیم پلی رفتم داخل یکی از بهترین مغازه های اسحله فروشی که واقعا اسحله های خوبی داشت. تمامی مغازه ها این بازی دارای سالن تیراندازی نیستند و فقط در این منطقه می تونید به راحتی تیراندازی کنید و با افرادی که در بازی هستند، مسابقه دهید. تا پایان این ویدئو را تماشا کنید و نظرتون را راجب به تیراندازی من بگین....*

#gameplay
#gta
#gaming
#grandmaster
رمز اسحله حرفه ای داخل بازی:
kjkszpj
 

comments (0)

pitbull , Iran

5 more from pitbull