השילוב של עץ מלא על ידי התקנת תריסים מעץ מלא ואיכותי, מעניק עיצוב מיוחד, חם וביתי לתריסים והחלונות, בעקבות מגמת העץ שכבר כבשה את העולם האדריכלי, כמו גם את העיצוב בעולם וב ישראל.
http://globalclassified.net/0/posts/6-Property/60-Homes-For-Sale/1341959--.html
 

comments (0)

161 more from peledwood