ההכרה ביופיים של חלונות עץ, חדרה יותר לצרכנים הישראלים, אשר אוהבים עיצוב מיוחד. חלונות אלה, מגיעים ממגוון רב של מדינות לרוב מאירופה.
https://id.arduino.cc/peledwood
 

comments (0)

161 more from peledwood