כבר ב-116, החלו להיראות תריסי עץ כאשר מסורת הבניה המשיכה בכוון זה והיום יש נטייה להשתמש עם חומר גלם טבעיים כגון עץ. בישראל תריסים העשויים עץ, החלו להיראות רק ב-119 כאשר הטמפלרים הביאו עמם טרנד זה.

http://peledwood.blogminds.com/-8924107
 

comments (0)

161 more from peledwood