כאשר לוקחים גנדר על השינוי החיצוני של כל בית או דירה, הדבר העיקרי שאנו רואים הוא התריסים. למעשה, התריסים הם "העיניים של כל בית", אפילו יותר לגבי תריסי עץ,

http://peled-wood.co.il/products/1
 

comments (0)

161 more from peledwood