आदर्श कौशल्य विकास केंद्रे | Ideal skill development centers – Maharashtra today
https://www.maharashtratoday.co.in/uday-samant-minister-of-higher-and-technical-education-to-set-up-ideal-skill-development-centers/


शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते स्वत:च्या पायावर उभे राहू, असा विश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाला पाहिजे. त्यासाठी राज्यामध्ये आदर्श कौशल्य विकास केंद्रे निर्माण करावीत.
 

comments (0)

NAGPUR , India

1 more from marathitadkanews